EMPORIUM The Queen of Tropical Rainforest ปทุมมาราชินีป่าฝน
9 - 14 August 2017
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา  และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน และศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานโดย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  จัดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” EMPORIUM The Queen of Tropical Rainforest โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กระเจียวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ (รองจากกล้วยไม้) และร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่ทั่วทั้งศูนย์การค้า กว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร รวบรวมพันธุ์ไม้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ต้น เป็นทุ่งไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในรูปแบบประติมากรรมดอกไม้ที่ผ่านการรังสรรค์อย่างวิจิตรตระการตา โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากพระราชดิริห์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นำพันธุ์กระเจียวชุด Royal Thai จำนวน ๙ สายพันธุ์ ที่วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก

โดยดอกกระเจียวทั้ง ๙ สายพันธุ์เป็นลูกผสมที่มีความหลากหลายและมีลักษณะดีในด้านต่างๆ เช่น สีสันของดอกสวยงาม กลีบประดับมีความหนาทนทาน มีการเรียงตัวของกลีบประดับอย่างเป็นระเบียบ ก้านช่อดอกยาวและแข็งแรง ทรงต้นมีขนาดกะทัดรัด โดยได้ยื่นจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองพันธุ์ไว้กับกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรในปี ๒๕๕๔
  
ภายในงานได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงงานทั้งสิ้น ๔ โซน ได้แก่ 
โซนที่ ๑ บริเวณ เอ็มโพเรี่ยม โมชั่น ฮอลล์ ชั้น จี เป็นการจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์กระเจียวจาก ชุด Royal Thai จำนวน ๙ สายพันธุ์ จากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งประติมากรรมนกยูงรำแพนยาวกว่า ๑๒ เมตรในทุ่งกระเจียวหลากหลายพันธุ์

โซนที่ ๒ บริเวณ เอ็มโพเรี่ยม แกลลอรี่ ชั้น เอ็ม จัดแสดงงานประติมากรรมนกยูงรำแพนเทิดพระเกียรติฯ ขนาดยาวกว่า ๓ เมตร ประดิษฐ์จากกระเจียวและพันธุ์ไม้ตัดดอกอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช้อปการปลูกหัวพันธุ์กระเจียวจากเด็กนักเรียนในโครงการกระเจียวเพื่อน้อง ท้องอิ่ม ของทางอุทยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้สนับสนุนและก่อตั้งโครงการจากจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมจุดจำหน่ายหัวพันธุ์กระเจียวและไม้ดอกอื่นๆ

โซนที่ ๓ บริเวณเอ็มโพเรี่ยม บริดจ์ ชั้น เอ็ม จัดแสดงทุ่งกระเจียวหลากสี พร้อมทั้งอุโมงค์ไม้เลื้อย เช่น เดป เฟิร์นราชินีหินอ่อน, เฟิร์นก้านยาว

โซนที่ ๔ บริเวณเอ็มโพเรี่ยม ลิ้งค์ จัดแสดงทุ่งกระเจียว ร่วมกับงานจักรสาน เพื่อสื่อถึงงาน ศิลปาชีพด้านหัตถกรรม
งานปทุมมาราชินีป่าฝน EMPORIUM THE QUEEN OF TROPICAL RAIN FOREST จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๔ สิงหาคม ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม 
 
----------------------------
On this joyous occasion of Her Majesty Queen Regent Sirikit’s 85th Birthday, as well as Thailand’s national Mother’s Day on 12 August 2017, The Emporium Shopping Complex and Play La Ploen Flora Park at Buri Ram Province, in collaboration with H.M The King's Initiative Centre for Flower and Fruit Propagation, sponsored by Bangkok Bank Public Company Limited, is holding the “Emporium The Queen of Tropical Rainforest” event. The event aims to educate and promote Siam Tulip’s special breed, “Royal Thai”, as it is the 2nd biggest exported flowers from the country (the biggest export being Orchid) and to preserve and extend its existence. In the event, immerse yourself in the artistry of 10,000 sq.m. of floral exhibitions, more than 200,000 flowers and botanies displayed beautifully. The shopping complex has received an honor from H.M The King's Initiative Centre for Flower and Fruit Propagation,  which is a royal project conceived by His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej to hold a special exhibition of the “Royal Thai” collection of 6 species of Siam Tulips for the public for the first time.
 
These 9 species of Siam Tulip are unique breed with outstanding qualities such as bright colors, thickness, sturdiness and unique arrangements of the petals, length and strength of the stems, and the petite overall. They were registered and protected by the Plant Varieties Protection Office since 2011
The four main exhibitions in the event are;
Zone 1, at the Emporium Gallery, M Floor, features the peacock floral installation to honor His Late Majesty The King, created from Siam Tulips and other flowers. Additionally, join the DIY activities of planting the seeds of Siam Tulip to benefit the “Charity Siamtulips for Children” organized by Play La Ploen Flora Park at Buri Ram Province. Guests can also shop for Siam Tulip seeds and other flowers in this main area of the event.

Zone 2, at Emporium Motion Hall, G Floor, features the “Royal Thai” Siam Tulip exhibition from H.M The King's Initiative Centre for Flower and Fruit Propagation featuring 9 new species specifically researched and engineered to honor the late beloved King as a part of The Sixtieth Anniversary Celebrations of King Bhumibol Adulyadej's Accession to the Throne in 2006, displayed for the public for the first time.

Zone 3, at Emporium Bridge, M Floor, features colorful Siam Tulip fields with an ivy tunnel featuring Dischidia, Marble Queen Fern, Long Stem Fern and more. Lastly,
Zone 4 at Emporium Link displays Siam Tulip fields and weaving exhibition to showcase Thai arts, crafts and culture.
“EMPORIUM The Queen of Tropical Rain Forest” will be held between 9-14 August 2017, at The Emporium Shopping Complex.
theemdistrict EMPORIUM The Queen of Tropical Rainforest ปทุมมาราชินีป่าฝน